Επαγγελματική σταδιοδρομία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς : Εντυπώσεις και εμπειρίες

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου Πειραιά, το Europe Direct Πειραιά και το Europe Direct Αττικής - Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα:

Επαγγελματική σταδιοδρομία στους ευρωπαϊκούς θεσμούς : Εντυπώσεις και εμπειρίες μιας δεκαετίας από έναν απόφοιτο του τμήματος ΔΕΣ