Επιτροπή φον ντερ Λάιεν:Επιτεύγματα 2020-2021


Έπειτα από ένα από τα σκληρότερα χρόνια της ιστορίας της, η Ευρώπη προσβλέπει στο μέλλον με νέες ελπίδες.  

Από το φθινόπωρο του 2020, η πανδημία μας έπληξε ξανά· αυτή τη φορά, ακόμη πιο βίαια. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να εντείνει τις προσπάθειές της, ιδίως προκειμένου να εξασφαλίσει εμβόλια για τους Ευρωπαίους, να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία κατά της πανδημίας και να οδηγήσει την Ευρώπη στην έξοδο από την οικονομική κρίση με το NextGenerationEU. 

Πρόκειται για μια αναδρομή στο περασμένο έτος, αρχής γενομένης από τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19, έως το έργο μας σε όλες τις πολιτικές προτεραιότητες —από την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρώπης έως τις δράσεις μας για την ασφάλεια, τη δημοκρατία και την υγεία για τους πολίτες της Ευρώπης.

 

 • Αύγουστος 2021
  • Από τον Δεκέμβριο του 2020 έχουν χορηγηθεί 522,4 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων στην ΕΕ και έχουν εμβολιαστεί πλήρως περισσότεροι από 250 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ. (25 Αυγούστου)
 • Ιούλιος 2021
  • Η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος: η Επιτροπή αναθεωρεί τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. (20 Ιουλίου)
  • Το κράτος δικαίου το 2021: η έκθεση της ΕΕ δείχνει ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στα κράτη μέλη, αλλά επισημαίνει και σοβαρές ανησυχίες. (20 Ιουλίου)
  • Η νέα δασική στρατηγική της ΕΕ αποσκοπεί στη διασφάλιση υγιών και ανθεκτικών δασών που θα συμβάλουν σημαντικά στους στόχους για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα. (16 Ιουλίου)
  • Η Επιτροπή εγκρίνει δέσμη προτάσεων μέσω των οποίων οι ενωσιακές πολιτικές για το κλίμα, την ενέργεια, τη χρήση γης, τις μεταφορές και τη φορολογία θα προσαρμοστούν κατάλληλα, ώστε να επιτευχθεί μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. (14 Ιουλίου)
  • Η Επιτροπή, θέτοντας πιο φιλόδοξους στόχους για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, εγκρίνει την πρόταση σχετικά με το πρότυπο ευρωπαϊκού πράσινου ομολόγου, που αφορά τη δημιουργία ενός εθελοντικού προτύπου υψηλής ποιότητας για ομόλογα που χρηματοδοτούν βιώσιμες επενδύσεις. (6 Ιουλίου)

 • Ιούνιος 2021
  • Στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών, οι ηγέτες της ΕΕ και των ΗΠΑ δεσμεύονται να τερματίσουν την πανδημία COVID-19 και να προωθήσουν την παγκόσμια ανάκαμψη. (15 Ιουνίου)
  • Η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο για μια αξιόπιστη και ασφαλή ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. (3 Ιουνίου)
  • Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για να καταστεί ο μεγαλύτερος χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο —ο χώρος Σένγκεν— ισχυρότερος και ανθεκτικότερος. (2 Ιουνίου)
  • Έναρξη λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. (1 Ιουνίου)
 • Μάιος 2021
  • Η απόφαση για τους ιδίους πόρους επικυρώνεται από όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αρχίσει να δανείζεται για τη χρηματοδότηση της ανάκαμψης στο πλαίσιο του NextGenerationEU. (31 Μαΐου)
  • Η ΕΕ παρουσιάζει δέσμη μέτρων οικονομικής στήριξης ύψους 3 δισ. ευρώ για μια μελλοντική δημοκρατική Λευκορωσία. (28 Μαΐου)
  • Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενίσχυση του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση, του πρώτου τέτοιου εργαλείου παγκοσμίως. (26 Μαΐου)
  • Εκταμιεύονται 14,1 δισ. ευρώ για 12 κράτη μέλη ως έβδομη δόση της χρηματοδοτικής στήριξης στο πλαίσιο του μέσου SURE. Από το SURE έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα 30 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 2,5 εκατομμύρια εταιρείες. Η ΕΕ έχει ήδη διαθέσει συνολικά περίπου 90 δισ. ευρώ σε 19 κράτη μέλη. (25 Μαΐου)
  • Κατά την παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την υγεία, που συνδιοργανώθηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Ιταλό πρωθυπουργό, κ. Μάριο Ντράγκι, οι ηγέτες της G20 δεσμεύονται να αναλάβουν μια σειρά δράσεων με σκοπό να επισπεύσουν το τέλος της κρίσης της COVID-19 παντού και να προετοιμαστούν καλύτερα για τις πανδημίες που θα έρθουν στο μέλλον. (21 Μαΐου)
  • Η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνει μια πρωτοβουλία της «Ομάδας Ευρώπη» ύψους 1 δισ. ευρώ, για την παρασκευή εμβολίων, φαρμάκων και τεχνολογιών υγείας στην Αφρική. (21 Μαΐου)
  • Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφωνούν να ανοίξουν εκ νέου τα σύνορά τους για εμβολιασμένους ταξιδιώτες από χώρες εκτός της ΕΕ. (20 Μαΐου)
  • Η Επιτροπή υπογράφει τρίτη σύμβαση με τις φαρμακευτικές εταιρείες BioNTech και Pfizer για τη δέσμευση επιπλέον 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου τους για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ από το τέλος του 2021 έως το 2023. (20 Μαΐου)
  • Εκδίδεται ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων τον 21ο αιώνα, με σκοπό την προώθηση ενός ισχυρού, αποδοτικού και δίκαιου συστήματος φορολόγησης για τις επιχειρήσεις στην ΕΕ. (18 Μαΐου)
  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή προτείνει μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ για τις βιομηχανίες και τους τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις ακτές. (17 Μαΐου)
  • Κατά τη διάσκεψη κορυφής με θέμα τη χρηματοδότηση των αφρικανικών οικονομιών, η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοινώνει μια πρωτοβουλία της «Ομάδας Ευρώπη» για τη στήριξη της ανάκαμψης της Αφρικής από την πανδημία COVID-19. (15 Μαΐου)
  • Προκειμένου να κατευθύνει την ΕΕ προς τον στόχο του 2050 για έναν υγιή πλανήτη για υγιείς ανθρώπους, η Επιτροπή εγκρίνει το σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση των υδάτων, του αέρα, και του εδάφους. (12 Μαΐου)
  • Την Ημέρα της Ευρώπης 2021 πραγματοποιείται στο Στρασβούργο η εναρκτήρια εκδήλωση της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. (9 Μαΐου)
  • Κατά τη σύνοδο των ηγετών ΕΕ–Ινδίας στο Πόρτο, μέσω βιντεοδιάσκεψης, η ΕΕ και η Ινδία συνάπτουν συνολική εταιρική σχέση συνδεσιμότητας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους να συνεργαστούν για τη στήριξη της ανθεκτικής και βιώσιμης συνδεσιμότητας τόσο στην Ινδία όσο και σε τρίτες χώρες και περιφέρειες. (8 Μαΐου)
  • Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την οικοδόμηση μιας πιο συμπεριληπτικής, πιο κοινωνικής Ευρώπης, στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο. (7-8 Μαΐου)
  • Επικαιροποιείται η βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι βιομηχανικές φιλοδοξίες της, αφενός, λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις νέες συνθήκες μετά την κρίση της COVID-19, και, αφετέρου, συμβάλλουν στην προώθηση του μετασχηματισμού προς μια πιο βιώσιμη, ψηφιακή, ανθεκτική και παγκοσμίως ανταγωνιστική οικονομία. (5 Μαΐου)
 • Απρίλιος 2021
  • Βιώσιμη χρηματοδότηση και ταξινομία της ΕΕ: η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να διοχετεύσει χρήματα σε βιώσιμες δραστηριότητες. (21 Απριλίου)
  • Η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες και δράσεις για την αριστεία και την εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος κόμβος αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης. (21 Απριλίου)
  • Η νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και των μελών του Οργανισμού Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού διαμορφώνει το πλαίσιο για την πολιτική, την οικονομική και την τομεακή συνεργασία την επόμενη εικοσαετία. (15 Απριλίου)
  • Για την αποδιάρθρωση των διασυνοριακών επιχειρηματικών μοντέλων των εγκληματικών οργανώσεων, η Επιτροπή παρουσιάζει στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και νέα στρατηγική για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος, την προσαγωγή των διακινητών στη δικαιοσύνη και την ενδυνάμωση των θυμάτων. (14 Απριλίου)
 • Μάρτιος 2021
  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή παρουσιάζει μέτρα για την ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής. (25 Μαρτίου)
  • Η ΕΕ καθορίζει νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής για να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων όλων των παιδιών και προτείνει τη θέσπιση ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά. (24 Μαρτίου)
  • Εγκαινιάζεται το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας για να συμβάλει στη μετατροπή των επιστημονικών ιδεών σε ρηξικέλευθες καινοτομίες. (18 Μαρτίου)
  • Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ψηφιακού πιστοποιητικού για τη διευκόλυνση της ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. (17 Μαρτίου)
  • Εγκρίνεται το τέταρτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COVID-19 για χρήση στην ΕΕ. (11 Μαρτίου)
  • Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Ντάβιντ Σασόλι, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, κ. Αντόνιο Κόστα, εξ ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου, και η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράφουν την κοινή δήλωση σχετικά με τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. (10 Μαρτίου)
  • Η ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης: η Επιτροπή χαράσσει πορεία για τη δημιουργία μιας ψηφιακά ενισχυμένης Ευρώπης έως το 2030. (9 Μαρτίου)
  • Το σχέδιο δράσης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων εκφράζει τη φιλοδοξία για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη. (4 Μαρτίου)
  • Μισθολογική διαφάνεια: Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες και οι άνδρες στην ΕΕ λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία. (4 Μαρτίου)
  • Ένωση ισότητας: η Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική της για την περίοδο 2021–2030 για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με σκοπό να διασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία. (3 Μαρτίου)
 • Φεβρουάριος 2021
  • Στη σύνοδο κορυφής της G7, η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τον διπλασιασμό της συνεισφοράς της ΕΕ στον COVAX, τον παγκόσμιο μηχανισμό καθολικής πρόσβασης σε εμβόλια, από 500 εκατ. ευρώ σε 1 δισ. ευρώ. (19 Φεβρουαρίου)
  • Η Επιτροπή καθορίζει μια ανοικτή, βιώσιμη και δυναμική εμπορική πολιτική της ΕΕ για τα επόμενα έτη. (18 Φεβρουαρίου)
  • Παρουσιάζεται μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στο πολυμερές σύστημα που βασίζεται σε κανόνες. (17 Φεβρουαρίου)
  • Με σκοπό την προετοιμασία της Ευρώπης έναντι της απειλής νέων παραλλαγών, η Επιτροπή προτείνει νέο σχέδιο ετοιμότητας για τη βιοάμυνα, το εκκολαπτήριο HERA. (17 Φεβρουαρίου)
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαιώνει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το βασικό μέσο που βρίσκεται στον πυρήνα του NextGenerationEU. (10 Φεβρουαρίου)
  • Η ΕΕ προτείνει νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο με σκοπό την ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τους νότιους γείτονές της. (9 Φεβρουαρίου)
 • Ιανουάριος 2021
  • Η Επιτροπή εγκρίνει το τρίτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COVID-19. (29 Ιανουαρίου)
  • Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή μηχανισμό διαφάνειας και αδειοδότησης για την εξαγωγή εμβολίων κατά της COVID-19. (29 Ιανουαρίου)
  • Η Επιτροπή δρομολογεί τη σχεδιαστική φάση της πρωτοβουλίας «νέο ευρωπαϊκό Μπάουχαους», που αποσκοπεί να συνδυάσει σχεδιασμό, βιωσιμότητα και επενδύσεις για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. (18 Ιανουαρίου)
  • Εγκρίνεται το δεύτερο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COVID-19. (6 Ιανουαρίου)
 • Δεκέμβριος 2020
  • Εμβολιάζονται οι πρώτοι Ευρωπαίοι κατά της COVID-19. (27 Δεκεμβρίου)
  • Έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις, η Επιτροπή καταλήγει σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τους όρους της μελλοντικής του σχέσης με την ΕΕ. (24 Δεκεμβρίου)
  • Η Επιτροπή εγκρίνει το πρώτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της COVID-19. (21 Δεκεμβρίου)
  • Εγκρίνεται στο Συμβούλιο ο μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, ο οποίος ανέρχεται σε 1,211 τρισ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές. (17 Δεκεμβρίου)
  • Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και η πράξη για τις ψηφιακές αγορές: προτείνεται μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ψηφιακού χώρου, παράλληλα με ένα ολοκληρωμένο σύνολο νέων κανόνων για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες. (15 Δεκεμβρίου)
  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: υποβάλλεται πρόταση κανονισμού σχετικά με τους βιώσιμους συσσωρευτές για μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία. (10 Δεκεμβρίου)
  • Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, με σκοπό την ενδυνάμωση των πολιτών και την οικοδόμηση ανθεκτικότερων δημοκρατιών σε ολόκληρη την ΕΕ. (3 Δεκεμβρίου)
  • Σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ: η ΕΕ προτείνει ένα νέο, μακρόπνοο, διατλαντικό θεματολόγιο παγκόσμιας συνεργασίας. (2 Δεκεμβρίου)
 • Νοέμβριος 2020
  • Προτείνεται σχέδιο δράσης για θέματα φύλου με σκοπό την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών μέσα από όλες τις πτυχές της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. (25 Νοεμβρίου)
  • Η Επιτροπή ενέκρινε τη σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna, στην οποία προβλέπεται αρχική αγορά 80 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και δυνατότητα να ζητηθούν έως και 80 εκατομμύρια δόσεις ακόμα. (25 Νοεμβρίου)
  • Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ. (12 Νοεμβρίου)
  • Η Επιτροπή ενέκρινε τη σύμβαση με τις φαρμακευτικές εταιρείες BioNTech και Pfizer, στην οποία προβλέπεται αρχική αγορά 200 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και δυνατότητα να ζητηθούν έως και 100 εκατομμύρια δόσεις ακόμα. (11 Νοεμβρίου)
  • Δρομολογείται το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ να ασκήσουν ενεργό ρόλο στην πράσινη και στην ψηφιακή μετάβαση. (11 Νοεμβρίου)
  • Γίνονται τα πρώτα βήματα για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, που θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη ετοιμότητα και ικανότητα αντίδρασης στην τρέχουσα υγειονομική κρίση αλλά και σε εκείνες που θα έρθουν στο μέλλον. (11 Νοεμβρίου)
 • Οκτώβριος 2020
  • Η Επιτροπή προτείνει οδηγία της ΕΕ η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι στην Ένωση προστατεύονται με επαρκείς κατώτατους μισθούς που παρέχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης όπου και αν εργάζονται. (28 Οκτωβρίου)
  • Εκταμιεύονται 17 δισ. ευρώ για την Ισπανία, την Ιταλία και την Πολωνία ως πρώτη δόση της χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Από το SURE έχουν επωφεληθεί μέχρι σήμερα 30 εκατομμύρια εργαζόμενοι και 2,5 εκατομμύρια εταιρείες. Η ΕΕ έχει ήδη διαθέσει συνολικά περίπου 90 δισ. ευρώ σε 19 κράτη μέλη. (27 Οκτωβρίου)
  • Η Επιτροπή προβαίνει στην εναρκτήρια έκδοση κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου SURE της ΕΕ, ύψους 17 δισ. ευρώ, για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη διατήρηση των ατόμων στην εργασία τους. (21 Οκτωβρίου)
  • Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: η Επιτροπή εγκρίνει νέα στρατηγική για τα χημικά προϊόντα, με στόχο ένα μέλλον χωρίς τοξικές ουσίες. (14 Οκτωβρίου)
  • Η Επιτροπή ενέκρινε τη σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Janssen Pharmaceutica NV, βάσει της οποίας οι χώρες της ΕΕ μπορούν να αγοράσουν εμβόλια για 200 εκατομμύρια άτομα και έχουν δυνατότητα αγοράς επιπλέον εμβολίων για ακόμη 200 εκατομμύρια άτομα. Η Επιτροπή έχει ήδη συνάψει μια πρώτη συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca στις 14 Αυγούστου. Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε τη βάση για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου, με δυνατότητα αγοράς επιπλέον 100 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό των κρατών μελών της ΕΕ. (8 Οκτωβρίου)
  • Η Επιτροπή εγκρίνει νέο 10ετές σχέδιο για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ. (7 Οκτωβρίου)
  • Εγκρίνεται ένα ολοκληρωμένο οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για την προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάκαμψης των Δυτικών Βαλκανίων και την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης. (6 Οκτωβρίου)
 • Σεπτέμβριος 2020
  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα, η οποία περιλαμβάνει μια στρατηγική για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα και νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα κρυπτοστοιχεία (crypto-assets) και την ψηφιακή ανθεκτικότητα, για έναν ανταγωνιστικό χρηματοπιστωτικό τομέα της ΕΕ που παρέχει στους καταναλωτές πρόσβαση σε καινοτομικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. (24 Σεπτεμβρίου)
  • Ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο προβλέπει βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες σε ολόκληρο το σύστημα ασύλου και μετανάστευσης και ισοσταθμίζει τις αρχές της δίκαιης κατανομής ευθυνών και της αλληλεγγύης. (23 Σεπτεμβρίου)
  • Ένωση ισότητας: η Επιτροπή προτείνει για πρώτη φορά σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού. (18 Σεπτεμβρίου)