Το πρότυπο ESG για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της υγείαςHBio in cooperation with Europe Direct Attica - PRAXI Network is organizing a webinar focusing on:

 

‘The Road towards a more environmental friendly and social sustainable operation: How can SMEs from the Health sector adopt best ESG practices?’


One of the main factors that will allow Hellenic small and medium enterprises remain competitive during the future is the successful transition towards a greener and more social responsible operation through the adoption of proper ESG processes. The aim of the present event is to introduce a number of best practices from the health sector which may support the compliance with the new legislative and market frameworks.

 

Areas of Interest:

Development of Green products and services; Green Certificates and Industrial standards; Internal Compliance with best Green Transformation Practices; Social Responsibility and Corporate Governance; Sustainable Supply Chain Management; Within the duration of the event detailed case studies from the health sector will be presented.